Generelle priser på helikopterleie er oppført i egen link på hovedsiden, og er oppgitt i kr.pr.time fra vi starter motoren til den stopper etter endt flyging (Rotor-tid). Ventetid og landingsavgifter kommer i tillegg.

Det kan også tilby fastpris på flyging . For alle typer fastpris tilbud, gjelder disse under forutsetning av at været tillater flyging i direkte rett linje til destinasjon og tilbake. Ventetid og landingsavgifter kommer i tillegg  basert på generelle  priser for helikopterleie . Ved avbrutt flyging grunnet værforhold, fraktes passasjerer med alternativ transport til destinasjon uten ekstra kostnad hvis mulig. For priser på helikopterleie forøvrig, gjelder betingelser i vilkårenes punkt om avbrutt flyging. Kompensasjon ytes ikke.
Ved vær som utelukker direkte rute, kommer det et tillegg for medgått tid som overgår det direkte rute ville ha medført. Tillegg er iht. publisert timepris.  Når du beregner kostnader etter timepris, husk da at tiden løper fra helikopteret tar av fra hangar eller utgangspunktet/base til det er tilbake. For typen Robinson 44 regnes tiden i desimaler av hel time. Det vil si i 6 og 6 minutter om gangen. Transport til helikopterets base med bil, kan bestilles mot tillegg i prisen. (Maks. 4 personer om gangen ). Moms på helikoptertjenester er 12% ved personbefordring, og 25% på under-hengende last. På visse helikoptertjenester som oppdrag med under hengende last, er moms på 25%. Dersom ikke annet er oppgitt, er alle priser på websiden eller tilbud gitt på telefon eller epost eks. mva. Ved betaling med kredittkort, tilkommer et gebyr på 3,4%.  De fleste flyplasser har landingsavgift. Kalles også startavgift. Dette varierer med flyplass og helikoptertype og kan koste fra 250 og opp til 2.500 kr.  Det er høyere kostnad for utvidet åpningstid.
Ventetid på bakken har egne takster basert på helikoptertype og varighet. Se punktet “Ventetid på bakken”.  Ved overnatting belastes kost og logi for piloten(e).