Det er viktig for oss å presisere at det er kundes ansvar å skrfitlig opplyse om passasjerers og evt. bagasje omfang og vekt på forhånd. Både vi og operatørene som flyr oppdragene benytter forskjellige typer helikoptre for å  tilpasse oppdraget for best mulig pris til deg. Da er det viktig å ha all informasjon som kan påvirke vektbildet.

De ulike helikoptertyper har også vektgrenser for passasjerer. Har du ikke oppgitt vekt ved bestilling, bærer du selv økonomisk  risiko for å ikke kunne fly. Vekt har også betydning for drivstoff kalkuleringer og tidsforbruk.  Sjekk alltid bagasjeplass på helikoptrene her .Din og medpassasjeres vekt er meget viktig for planlegging av flyging.  Er noen av passasjerene mer enn 100kg tas det forbehold om turen kan gjennomføres.   Det samme gjelder evt. bagasjens størrelse og vekt. Husk å sjekke hvor mye bagasje du kan ta med.  Helikoptre har begrenset bagasjeplass.

Er det ikke oppgitt passasjer vekt eller bagasje informasjon i bestillingen, tas forbehold om tilleggsbetaling for forlenget flytid dersom forholdet resulterer i mellomlandinger for etterfylling av drivstoff. Dette som følge av at totalvekt medfører redusert mengde drivstoff ved avgang slik at at etterfylling må gjøres underveis.