Helikopter er et meget kostbart transportmiddel og er avhengig av å være i luften så mye som mulig når været tillater det. Det betyr dersom du skal leie helikopter til en sted og vente en stund  for så å fly tilbake eller videre, kan ventetakst bli beregnet. Dette er avhengig av helikoptertype. Det samme gjelder om du blir forsinket uansett grunn til et oppdrag og helikopteret må vente på deg.

Helikoptertype Pr. påbegynt time eks mva
Robinson 44 8.000
EC 120 11.200
AS350 15.500,-

Alle priser er eks mva.
For oppdrag med underhengene last, belastes bakke tid for helikopteret med samme satser. Bakke tid regnes fra landing på oppdrag sted og til helikopteret tar av etter ferdig oppdrag minus faktisk flytid under lasteflygingen.