Helikoptersikkerhet  og  Forsikring

Transport av passasjerer og gods er forsikret iht Luftfartsloven nr. 101 11.6.1993.  For at forsikringen skal være gyldig og ikke ble gjenstand for avkorting, er det helt sentralt at den utførende helikopteroperatøren har tillatelser for operasjonen. I tillegg er det like viktig at utstyret som skal brukes under operasjonen er iht krav for gyldig sertifisering av utstyret. I motsatt fall kan forsikringen bli tilsidesatt og i verste fall blir gjort ugyldig.

Special Drawing Rights

Ansvaret er oppgitt i SDR ( Special Drawing Rights. 1 SDR = ca $10.For last med høyere verdi enn 17 SDR pr. kg, må tilleggsforsikres av kunde.
Helikopterselskapet må gjøres oppmerksom på at verdien er over 17 SDR pr. kilo.

Forsikringsbeløp :

  • For personskade er ansvaret begrensegt oppad til 100.000,- SDR
  • For baggasje :1.000,-SDR
  • For last og cargo : 17,- SDR pr.kilo
  • For tredjemanns ansvar : Individuelt

Stop_sign_small Avkortning eller ingen utbetaling

Et godt eksempel er f.eks. bruk av flyklubber eller fallksjermklubber til tandemhopp eller småturer med utdrikningslag. Det er strengt forbudt å kjøpe ordinære tjenester fra andre enn selskaper som har Luftfartstilsynets Driftstillatelse til kommersiell virksomhet. Flyklubber og fallskjermklubber har IKKE slik tillatelse og kan kun tilby tjenestehn som en del av kurs for å bli småflypilot eller fallskjermhopper. Kjøper man tjenester av slike, i forbindelse med et utdrikningslag , kan det det få meget store  konsekvenser hvis noe går galt. Det samme gjelder ansvarsforsikringen overfor skade på tredjemanns eiendom.

.

Ikke ta sjansen

Helikoptersikkerhet og forsikring er komplisert å sjekke. Bestill ditt oppdrag gjennom Heliwing.  Vi kjenner bransjen og selskapene., og vet hva som er nødvendig for et sikkert oppdrag.

Helikopter tjenester - Blog
helikoptersikkerhet og Forsikring
Tittel
helikoptersikkerhet og Forsikring
Innhold
Hvilke regler gjelder for forsikring når du leier helikopter ? Passasjerer , Gods, Tredjepart ansvar, Lasteflyging. Grunnleggende regler
Forfatter
Utgiver
Heliwing