Helicopter Sightseeing Norway

Billigere helikopter fra utlandet ?

Helikoptersikkerhet er like relevant og følges like nøye av utenlandske helikopterselskaper som norske. Det er felleseuropeiske luftfarsbestemmelser innen EU og EØS for kommersiell helikopter virksomhet. Utenlandske helikopterselskaper leies ofte inn til oppdrag i Norge. På samme måte som norske selskaper leies inn til oppdrag i utlandet. Det utenlandske helikopterselskapet må imidlertid innhente en tillatelse fra landets luftfartsmyndighet.

Se Skriv fra Luftfartsmyndigheten  : Helikoptersikkerhet og utenlandske selskaper.

Krav til utenlandsk selskap:

  • Godkjent i eget land
  • Helikoptertypen er godkjent i Norge.
  • Godkjente prosedyrer for oppdraget
  • Betalt Gebyr

Du bør sjekke :

  • Tillatelse fra Luftfartstilsynet
  • Stemmer kjennetegn med tillatelsen
  • Er avgiften betalt
  • Trenger du en eller flere tillatelser

Forskrift om gebyr for utenlandske helikopter selskaper

§ 27.Utenlandske luftfartsselskaper
(1) For søknad fra utenlandske luftfartsselskaper om tillatelse til Aerial Work eller lufttransport i Norge utenfor landingsplass til allmenn bruk, betales gebyr kr 2 100 per tillatelse.

Helikopter tjenester - Blog
Utenlandske helikopterselskap
Tittel
Utenlandske helikopterselskap
Innhold
Kan utenlandske helikoptre ta oppdrag i Norge ? JA - men det er visse krav som må være oppfylt
Forfatter
Utgiver
Heliwing