Helikoptersikkerhet . Hva er viktig ved bestilling av helikopter og transport

Hva skal være med i en bestilling av Lasteflyging med helikopter ?
Gjør du dette riktig, sparer du både penger og tid. Vi har lang erfaring som piloter og planleggere. Husk du kan spare tid og penger på god planlegging. Det er mange kostbare enkeltelementer innen helikoptertransport, og store ekstra kostnader kan oppstå dersom ikke lasten kan flys når helikopteret kommer. Er det viktig å få utført oppdraget på en bestemt dag, er det lurt å ha en plan “B” dersom været eller andre uforutsette forhold setter en stopper for oppdraget eller at det blir avbrutt. En komplett bestilling er viktig for helikoptersikkerhet.

Vekt på tyngste enkeltobjekt.

Helikopteret må kunne løfte det tyngste enkeltobjektet.  Er det tyngste objeltet ikke mulig å dele opp, og det er for tungt for helikoptertypen valgt, kan hele oppdraget risikere å bli avlyst.

Nøyktig posisjon.

For landingssted hvor varene ligger og det samme for leveringssted. Dette må opplyses i grader, minutter og sekunder i formatet DD.MM.SS

Antall løft.

Mangelfull informasjon kan føre til at oppdraget ikke kan utføres pga f.eks. drivstoff beregning, hviletidsperioder for piloter, utstyr som skal være med til oppdraget etc.

Type last

Det er ulike krav til pilot for ulik type last. Enkle sekker med sand og grus, eller montering av takstoler, krever ulik kompetanse. En mindre erfaren pilot vil fort kunne gjøre oppdraget mer kostbart.

Avstander

Distanser i meter mellom hentested og leveringssted, samt eventuelle høydeforskjeller. Store høydeforskjeller medfører lengre flytid og høyere pris

Hindere

Ledninger, kabler eller andre farer på hente og leveringsplassen må opplyses om.  Løse gjenstander som kan blåse opp og treffe mennesker, gjenstander eller eiendom kan stoppe et oppdrag.

For passasjertransport

Er det passasjer transport skal det være opplyst om navn, kontaktdata og vekt.  Vekt på bagasje samt antall kolli og type, må også inkluderes og beskrives.

Landingstillatelse

Du må selv skaffe landingstillatelse fra grunneier der hvor helikopteret skal lande for å koble på lasteutstyret og klargjøre lasten som skal fraktes. Alternativt der passasjerer skal hentes. Det er oftest ikke nødvendig å lande på leveransepunktet ved lasteflyging. Du trenger tillatelse skriftlig, og epost er tilstrekkelig. Du trenger kommunenavn, gårds- og bruksnummer og, hjemmelshaver. Deretter må du finne hjemmelshaver, etablere kontakt og be om tillatelse til å lande den aktuelle dagen. Landingstillatelse har og med helikoptersikkerhet å gjøre. Bestiller du du oppdraget gjennom gjennom Heliwing, kan vi ta denne tidkrevende oppgave for deg mot betaling. Les også om landingstillatelser her.

Vi har automatisert denne tidkrevende prosessen for deg !

Alt du trenger å gjøre er å finne navn og mobilnummer på eier, og trykke FÅ LANDINGSTILLATELSE under siste del av bestillingen på vår priskalkulator www.helikopter.flights. Du og helikopterselskapet får samtidig melding når  hjemmelshaver har svart OK, og dere kan begge logge dere inn på oppdraget hos oss for å kontrollere og skrive ut tillatelsen.

Helikopter tjenester - Blog
Hva skal være med når du bestiller helikopter transport
Tittel
Hva skal være med når du bestiller helikopter transport
Innhold
Gjør du dette riktig, sparer du både penger og tid. Vi har lang erfaring som piloter og planleggere. Husk du kan spare tid og penger på god planlegging.
Forfatter
Utgiver
Heliwing