Hvilke krav gjelder for nødutstyr i helikoptersikkerhet  ?

I  norske bestemmelser finnes dette detaljert beskrevet i BSL D 1-8. – Bestemmelser for flyginger med en-motors luftfartøy i fjell og øde områder og på Svalbard. Blant viktige ting for å være forberedt på for god helikoptersikkerhet, er at både besetning og passasjerer har klær og utstyr iht. værvarsler, temperatur og forhold ellers. Du som passasjer må også være kledt for forholdene.  Bruk sunn fornuft.
Å reise over fjellet i dress og pene sko for et forretnings møte, er ingen god ide’. Helikoptre flyr mellom skyene og bakken, og er derfor mer utsatt for forsinkelser enn rutefly. Det kan bli mye venting og mat er klokt å ta med. Særlig hvis ruten går over øde områder. Helikopterselskapene kan også ha egne tilleggspesifikasjoner for nødutstyr. Nødutstyr sjekkes jevnlig, og har definert “Levetid” mellom hver kontroll.

Forskrift om helikopter og sikkerhet

Hva kan du forvente om helikoptersikkerhet av et seriøst helikopterselskap ? Se utdrag av forskriften under !

Helikoptersikkerhet - nødutstyr Heliwing

Helikoptersikkerhet , Rednings- og nødutstyr

 • Nødbluss
  Det skal medføres midler til å sende nødlyssignaler som beskrevet i lufttrafikkreglene. Fartøysjefen skal ha satt seg nøye inn i de regler som gjelder for søk- og redningstjenesten i (SAR) AIP-Norge.
 • Nødradio
  Det skal medføres en radio med nødfrekvenser og ekstra batteri. Passasjerer skal briefes på bruk av denne av fartøysjefen før flygingen påbegynnes.
 • Livsopphold
  Nødvendige midler og utstyr til livets opprettholdelse for den aktuelle flyging, skal medbringes.
 • Plassering
  Utstyret skal være tydelig merket, og skal være samlet og plassert på et hensiktsmessig sted i luftfartøyet. Fartøysjefen skal før flygingen påbegynnes informere ombordværende personer om rednings- og nødutstyr, samt dets plassering.
Helikopter tjenester - Blog
Helikopter nødutstyr og krav
Tittel
Helikopter nødutstyr og krav
Innhold
For landbaserte helikopter operasjoner er det krav om nødutstyr om bord. Les mer her
Forfatter
Utgiver
Heliwing