Hva er viktig for sikkerhet ved valg av helikopterselskap

Hvilke spørsmål skal du stille.

For å velge helikopterselskap er det viktig å sette seg inn i de ulike problemstillinger som kan oppstå. Det kan være vanskelig å stille de rette spørsmål hvis du er ukjent med bransjen. Man behøver ikke være kunnskapsrik i faget dersom du benytter et selskap med den rette holdningen og god kundeservice. Benytter du Heliwing, vil vi hjelpe med dette på en profesjonell måte. Vi er piloter og kjenner bransjen fra innsiden. Kombinasjonen kundevennlighet og forståelse på den ene side, og en konsekvent holdning til sikkerhet er en god pekepinn. Begge deler er
viktige. Både for at gjeldende bestemmelser i luftfart følges og i forhold til ulykker. Med en dårlig holdning til kundebehandling og sikkerhet, kan oppdraget som var billig i utgangspunktet, fort bli det dyreste. Luftfartstilsynet utfører inspeksjoner av helikopterselskaper jevnlig, men det er nødvendigvis ikke alltid sikkerhetsprosedyrene er gjenstand for inspeksjonen hver gang. benytter du Heliwing, vet vi hvilke spørsmål du skal stille for å se nærmere på hvordan sikkerhetskulturen er nå ! og ikke siste gang Luftfartstilsynet hadde dette på agendaen under inspeksjon av selskapet.

Ekstern kvalifisering

Å være kvalifisert av en ekstern instans med kommersielle interesser i å ha flest mulig kvalifiserte medlemmer, er slett ingen garanti for kvalitet
og sikkerhet. Det er selskapene selv som gir informasjonen slike instanser bruker i sin “kvalifisering”. Det er den faktiske og daglige bruken av
nedfelte kvalitets- og sikkerhetsprosedyrer i selskapets håndbøker som er avgjørende . Ikke hva som står der, men at det som står der blir fulgt
på en rutinemessing måte. Vi vet hvordan dette skal kontrolleres.

Tillatelser

Alle selskap som utfører kommersielle operasjoner i luftfart, skal ha godkjennelse fra et nasjonalt tilsyn. I Norge er det Luftfartstilsynet.
Godkjennelser er i form av Lisens og Air Operator Certificate. Det er imidlertid allikevel selskapets vilje, evne og historikk til å etterfølge egne
godkjente prosedyrer som til syvende og sist viser seriøsitet. Les om landingstillatelser her

Vurdering av selskap

For en inngående vurdering av et helikopterselskap i den sammenheng, er ikke inspeksjoner fra Luftfartstilsynet i ny og ned tilstrekkelig. Man må kjenne bransjen fra innsiden. Er det et enkeltstående oppdrag du skal ha utført , eller en større kontrakt over lang tid som skal tildeles, kan det være totalt ulike kriterier som danner vurderingsgrunnlaget. Er du ukjent med bransjen ville det være helt urimelig og ta for lang tid om du selv skulle sette deg inn i hvilke helikoptertyper, egenskaper og pris du faktisk har behov for. Med vår bransjekunnskap hjelper vi deg med dette.

Ansvar

Når du engasjerer noen til å utføre et kommersielt oppdrag hvor helikoptertjenester inngår, er det avtaleloven som gjelder hva angår det
kommersielle ansvaret. Ikke luftfartsloven. Det er med andre ord den du inngår den kommersielle avtalen med om en ytelse og gjenytelse som
du forholder deg til kommersielt og økonomisk. Utførelsen av den operative luftfartsmessige delen av oppdraget, er det helikopterselskapet
som utfører og har ansvar for. Hva om ikke oppdraget går som det skal ? eller blir dyrere enn antatt ? Da kan det være svært nyttig å ha en profesjonell kompetansepartner å forholde seg til om hvem som er best egnet til ha det kommersielle ansvaret.  Helikopterselskapet eller en entreprenør ? . Ofte er dette ett og samme selskap, men mange helikopterselskaper har formidable underskudd og er kontinuerlig avhengig av tilskudd fra eiere. Det er derfor blitt mer og mer vanlig at helikopterselskaper leies inn som underleverandører til entreprenører, VIP reisebyråer og andre kompetansepartnere som kjenne bransjen godt og kan stille de viktige og relevante spørsmål.

Privat Helikopter eller klubber

Leie av helikopter som ikke er registrert som et kommersielt luftfartøy i kommersiell sammenheng, er strengt forbudt. Mer om Private helikoptre og klubber. For eksempel fly klubber som flyr utdrikningslag eller fallskjermklubber som selger tandemhopp fra helikopter mot betaling under påskudd at det er en introduksjon til sporten. Dette er en omgåelse av regelverket og ikke tillatt på annen måte enn som faktisk og reell del av et kurs. Heliwing vet hvem som har nødvendige tillatelser til å utføre operativ kommersiell virksomhet. For bruk av utenlandske helikopterselskap , Les eget avsnitt om helikopterselskap fra andre land.  Dette er fullt lovlig og reglene er felleseuropeiske.

Helikopter tjenester - Blog
Hvordan velge helikopter selskap
Tittel
Hvordan velge helikopter selskap
Innhold
For å velge helikopter selskap er det viktig å sette seg inn i de ulike problemstillinger som kan oppstå. Det kan være vanskelig å stille de rette spørsmål hvis du er ukjent med bransjen.
Forfatter
Utgiver
Heliwing