Kommunikasjon med helikopterpilot

En av de viktigste spørsmålene i helikoptersikkerhet , er at alle involverte forstår innholdet og rekkefølgen av hva som skjer, og vil skje i løpet av oppdraget . Også hva helikopterpiloten regner med at du eller andre som deltar i oppdraget bør gjøre . Kommunikasjonen skal være klar, tydelig og om alle forhold.

Når du bestilte informerte du om :

 • Type oppdrag : Taxi , nedlasting, fotografering, sightseeing, etc.
 • Antall passasjerer og vekt , eller vekten av last, antall løft etc.
 • Landing Space: Ledninger av enhver type , grunnforhold , trær , stolper etc.
 • Posisjon for landing, hvis det er nødvendig . Lossing eller landing.
 • Tid og dato for misjonen

Etter bestilling skal du ha mottatt:

 • Krav til stedet der helikopteret lander .
 • Hva gjør du når helikopteret kommer.
 • Helikopterets kapasitet. Får du det du bestilte ?
 • Krav til været . Sikt, høyde til skyer, vindstyrke og retning .
 • Utstyr som skal  brukes under oppdraget , og at det er sertifisert

Briefing av piloten før start.

 • Trinnvis gjennomgang med alle.
 • Mulige farer .
 • Fordeling av oppgaver .
 • Alternative løsninger hvis nødvendig.
 • Farlige situasjoner når du arbeider rundt helikoptre.
 • Løse ting på bakken
 • Sikring eller flytte lange gjenstander fra helikopter i bevegelse

Landing tillatelse må innhentes før oppdraget, og må følge helikopteret til alle tider .

 Hvem kan gi tillatelse?

 • Dyrket mark og annen innmark : Fra Grunneier
 • Ubebygd areal ( Outland ) : Grunneiere og kommuner
 • Verneområder : Som ovenfor , pluss Fylkesmann
 • Spesialområder : Grunneier + Luftfartstilsynet
 • Store mennesker ansamlinger : Grunneier + Politi

Heliwing kan hjelpe deg !

Hvordan finner jeg grunneier ? Hva er ukultivert , Innmark eller utmark? verneområder ? Hvordan informerer jeg riktig om værforhold ? Det er urimelig å legge mye av ansvaret for dette på deg som kunde . Det har å gjøre med helikoptersikkerheten . Gjennom vår portal for automatisk beregning av prisen på helikoptertjenester , er det også en funksjon for håndtering av tillatelser til å lande .

Bestill gjennom Heliwing , og vi vil hjelpe deg med dette.

Helikopter tjenester - Blog
Helikopter sikkerhet - Kommunikasjon med pilot
Tittel
Helikopter sikkerhet - Kommunikasjon med pilot
Innhold
Viktig informasjon for deg som leier helikopter. Spar penger. Det er mange forhold som kan gjølre jobben dyr
Forfatter
Utgiver
Heliwing