Forberedelser Lasteflyging med helikopter

Før enhver helikopteroperasjon starter, er det et krav fra Luftfartstilsynet at pilot skal utføre en gjennomgang av helikoptersikkerhet. Alle deltagende parter skal være til stede. Dersom noen av de deltagende parter ikke forstår språket gjennomgangen foregår på, er hele operasjonen allerede eksponert negativt og bør ikke gjennomføres før forholdet er rettet på.   Punktene nedenfor er eksempel på hva som er anbefalt som minimum i en slik gjennomgang.

SJA – Sikker jobbanalyse

Dette er en mer omfattende liste som anbefales særlig til lasteflyging.  SJA omhandles i eget punkt.

  • Prosedyre for flytting av folk, utstyr og gods til og fra helikopteret.
  • Faremomenter ved å nærme seg et helikopter med rotor i bevegelse.
  • Bruk av setebelter.
  • Bruk av hodetelefoner og/eller bakkeradio.
  • Åpning og lukking av dører
  • Sikkerhet på landingssted – Løse gjenstander, hindringer, underlag på stedet, håndsignaler.
  • Plassering av førstehjelpskrin.
  • Sikker Jobbanalyse

Spør piloten

Helikopter bransjen bruker mange tekniske termer som ofte kombinerer norsk og engelsk. Dette kan være vanskelig å forstå hvis man ikke selv er i bransjen. Dersom du ikke spør hvis noe er uklart, er det ingen mulighet for pilot å vite hva som er forstått og ikke. Derfor er det viktig at du spør om alle forhold som fremstår uklare for deg som kunde. Dette er helikoptersikkerhet. Mer mer om forberedelser til Lasteflyging

Helikopter tjenester - Blog
Forberedelser til Lasteflyging med helikopter - SJA
Tittel
Forberedelser til Lasteflyging med helikopter - SJA
Innhold
Før enhver helikopter operasjon starter, er det et krav fra Luftfartstilsynet at pilot skal utføre en gjennomgang av helikoptersikkerhet. Alle deltagende parter skal forstå språket ogvære til stede.
Forfatter
Utgiver
Heliwing