Leie av “Privat” helikopter

Det er strengt forbudt å benytte helikopter som ikke er registrert til kommersiell bruk til et helikopteroppdrag. Dette uansett om man betaler for det eller ikke. Eller om det er en vennetjeneste, spleiselag  og lignende.
Det spiller ingen rolle om eieren av helikopteret har overskudd eller tap på flygingen – Det er også forbudt så lenge det bare er en eneste person ombord som har et kommersielt formål med turen som f.eks. en fotograf som skal ta bilder for noen !

Bruk av helikopter- eller flyklubber

Selv ved såkalt deling av kostnader , som en helikopterklubb eller flyklubb som “leier ut ” helikopter eller fly til medlemmer som igjen flyr småturer for egen regning til utdrikningslag og lignende, er likeså forbudt.  I klubbsammenheng er det tillatt å ta med personer mot betaling i forbindelse med introduksjon til et kurs eller for å ta flysertifikat. Det er imidlertid lite sannsynlig at en fotograf eller et utdrikningslag skal ta helikopter- eller flysertifikat eller lære å hoppe fallskjerm.

Billig Helikoptertur Helikopterleie Privat

Det er straffbart og du som betaler/kunde,  kan bli holdt ansvarlig for medvirkning til det straffbare forholdet.  Ved uhell kan et slike forhold få alvorlige og store konsekvenser i forsikrings sammenheng.  Det handler om Helikoptersikkerhet.

Helikopter tjenester - Blog
Privat helikopter - Forbudt å leie for oppdrag
Tittel
Privat helikopter - Forbudt å leie for oppdrag
Innhold
Informasjon om forbud om bruk og leie av privat helikopter til oppdrag. Det er strengt forbudt og forsikring kan bli kansellert
Forfatter
Utgiver
Heliwing