Flyfoto og filming fra luften med helikopter

For ta bilder eller film fra luften, kreves tillatelse fra NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.  NSM var tidligere del av  Forsvarets over kommando. Tillatelsen skal følge helikopteret under flygingen, og forevises til myndighetene på forlangende. Helikoptersikkerhet under flyfoto er ekstra viktig,  da helikoptre ofte settes i vanskelig posisjoner under flygingen for å få bildene slik fotografen ønsker.

Det er fotograf og IKKE Helikopterselskap eller pilot som skal søke og ha tillatelsen

Gjennomgang av oppdraget

 • Definer fotoobjekter
 • Flyrute
 • Vinkler mot objekt
 • Høyder
 • Krav til vær

Spesielt ved åpen dør

 • Forberedelser før  flyging.
 • Fotosele tilpasses og prøves
 • Alle gjenstander i kabin sikres
 • Varme klær
 • Håndsignaler

I luften kan det bli kaldt å sitte i åpen dør.  Selv om sommeren. Varme klær er nødvendig. Løse gjenstander som lue, fotobag, skjerf,  utstyrsvesker og lignende må sikres da de ellers kan bli trukket ut av kabinen og i verste fall gå i halerotor når dør er åpen.   Håndsignaler er  viktig å avtale da det er vanskelig å kommunisere gjennom headset når fotografen sitter i døråpningen. Fotosele er et nyttig redskap for fotografen for å kunne bevege seg lett under oppdraget. Pilot går gjennom bruk og tilpasning før avgang.

Fototillatelse

Helikoptersikkerhet er ikke bare flysikkerhet.  Beskyttelse av objekter i for innsyn fra fremmede makter eller industri skal oså ivaretas. Man skal ha tillatelse fra NSM for å ta bilder i kommersiell sammhenheng fra luften.  Søknad sendes NSM sitt eget søknadskjema . Regelverket setter krav om fototillatelse og er regulert i Forskrift om fotografering mv fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensor systemer.

Utdrag av forskriften

 • § 4.Forhåndstillatelse til enkeltstående tilfeller av fotografering mvFor enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer kreves normalt forhåndstillatelse.
 • Tillatelse kreves ikke for fotografering som foretas av passasjerer i luftfartøyer i rute-, charter- eller taxitrafikk.
 • Søknad om tillatelse fremmes skriftlig eller telefonisk til Forsvarets overkommando, som avgjør om tillatelse kan gis.

Søknaden skal inneholde opplysninger om

 • Områder, objekter mv som ønskes fotografert eller avsøkt med sensorsystemer,
 • Hvem som er oppdragsgiver,
 • Hvilket flyselskap og hvilken flyger som skal forestå flygningen(e),
 • Hva foto- eller opptaksmaterialet skal brukes til,
 • Når fotograferingen eller sensoropptaket antas å finne sted, og
  Fremkallings-/kopieringssted.
Helikopter tjenester - Blog
Flyfoto og film fra helikopter
Tittel
Flyfoto og film fra helikopter
Innhold
Flyfoto og film fra helikopter. For ta bilder eller film fra luften, kreves tillatelse fra NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
Forfatter
Utgiver
Heliwing