Landing med helikopter inne i by, steder eller annen tett bebyggelse og boligområder er FORBUDT med en-motors helikopter

Forberedelser av landingsplass

Landingsplassen må være slik at det er nok plass og avstand til høyere terreng, trær, stolper veier , skilt , kraft- og telefonledninger. Det bør være minst 30-40 meter avstand. Vær også oppmersksom på pelsdyr farmer da støy kan skade dyrene under hvalping.

Størrelsen på en landingsplass for Helikopter er avhengig av typen helikopter som skal benyttes. Videre type oppdrag samt hvilken vei inn- og utflyging skal foregå fra. 30 x 30 meter er anbefalt , men under rette forhold kan mindre plass også være tilstrekkelig. For helikoptersikkerhet er dette sentralt.

Underlaget

Underlaget det skal landes på, må være flatt. Helikopter kan lande i svakt skrånende terreng , men det er forskjellig grenseverdier på de ulike helikoptre. Bakken må ikke være for myk eller med mye fin sand eller støv. Dette kan ødelegge både helikopter og omkringliggende gjenstander
som f.eks. biler. Vanning av plassen kan avhjelpe mot støv og sand. Under avgang over og  kryssing av vei, må all trafikk stoppes under kryssning.

Løse gjenstander

Gjenstander som kan blåse opp og evt. treffe rotoren under landing og avgang må sikres mot dette. Typisk trampoliner , emballasje, klær og andre
gjenstander. Under landingen har rotor vind orkans styrke har. Sikre omgivelsene som om du ville sikret mot dette.

Barn og husdyr

De må sikres mot å komme for nærme og må holdes under kontroll. Større grupper holdes samlet og helst på ett sted med vinden i ryggen så piloten kan se alle foran seg under landingen. Aldri gå eller stå bak helikopteret.
Opplys piloten om hindere og andre forhold på plassen før han/hun kommer. Opplysninger om hindere er særlig viktig.

Hensyn

Et helikopter er avansert maskin som skaper oppmerksomhet både i lyd og visuelt. Finner oppdraget sted i nærheten av kirker, sykehjem, boliger barnehager etc., er det hensiktsmessig å legge oppdraget til en tid hvor ulempene blir minst mulig. Ikke alle synes helikopter er like stas !

Helikoptersikkerhet og landing – Heliwing hjelper deg gjerne med ovenstående om du bestiller gjennom oss.  Husk at det alltid er kunden som må innhente tillatelse fra grunneier

Helikopter tjenester - Blog
Landingsplass for helikopter - Hva kreves
Tittel
Landingsplass for helikopter - Hva kreves
Innhold
Landingsplassen må være slik at det er nok plass og avstand til høyere terreng, trær, stolper veier , skilt , kraft- og telefonledninger. Det bør være minst 30-40 meter avstand.
Forfatter
Utgiver
Heliwing