Når hendelser skjer !

Helikoptersikkerhet er viktig for å unngå ulykker og uønskede hendelser.  Det kan deles inn tre grader av hendelser hvor helikoptersikkerhet kan forebygge.

  • Luftfartshendelse
  • Alvorlog luftfartshendelse
  • Ulykke

Helikopterselskpaene har plikt og regler for å rapportere alle til Luftfartsmyndigheten og Havarikommisjonen. Du som bruker av helikoptertjenester oppfordres av Luftfartstilsynet til å rapportere alt du finner uvanlig under oppdraget. Rapporter til helikopterselskapets operative leder eller på epost til Luftfartstilsynet ( postmottak@caa.no )

Inkluder alt du mener er viktig i rapporten.  Dette kan bidra til bedre Helikoptersikkerhet . Eksempelvis kan dette være:

  • Helikopterselskap
  • Kjennetegn på helikopteret
  • Pilot
  • Dato og klokkeslett
  • Beskriv hendelsen
  • Skader ( person eller ting )
  • Værforholdene på stedet, (vind, sikt, lys, nedbør )
Helikopter tjenester - Blog
Helikopter Sikkerhet - Når ulykker skjer
Tittel
Helikopter Sikkerhet - Når ulykker skjer
Innhold
Tid er viktig ved ulykker. Se grunnleggende ting du kan gjøre
Forfatter
Utgiver
Heliwing