Helikopter Transport  Lasteflyging Oppmøte er en kostnad som kan deles

Helikopter Transport Lasteflyging og frakt av hyttematerialer har et sammensatt kostnadsbilde. Det er muligheter for å spare en del på disse ved samkjøring dersom det er flere i samme område. Et helikopter kan forflytte seg rundt 3 km pr. minutt så samme område kan god være innen 10 min flyging. Alle oppdrag utføres av godkjente operatører som har det operative og tekniske ansvaret.

Hvordan finner du ut om det er andre med behov for helikopter  frakt og Lasteflyging av hytte materialer i ditt område ?

Vi har et system som :

  • Lar deg registrere ditt oppdrag så andre kan se det
  • Lar deg se andre som har lagt inn oppdrag
  • Lar andre helikopter selskap legge inn oppdrag de har i området
Pris beregning lasteflyging og helikopter transport

Ta kontakt for et godt tilbud på helikopter frakt !

Vi benytter kun piloter med lang erfaring med lasteflyging. Operativt ansvar er alltid hos godkjent operatør med alle lisenser fra Luftfartsmyndigheten. Profesjonelle eksperter i luften og sertifisert bakkemannskap med mange år erfaring i klargjøring av last på bakken.

Spar penger på helikopterservice

Ta oss med i planleggingen. Det kan være lønnsomt. Det er mange kostnadsdrivende faktorer forbundet med helikoptertransport. Vi kjenner alle, og vet hvordan vi kan utføre ditt oppdrags behov på den rimeligste måten.