Helikopter Transport Lasteflyging – Landingsplass

Det er ofte fristende i helikopter transport Lasteflyging å utnytte helikopterets maksimale løfteevne ved beregning av kostnadene ved drift. Men ofte gir lettere løft for en lavere totalkostnad. Utformingen av laste og losse plass området kan være av stor betydning for total kostnaden av lasteoppdraget.

Planlegge landingsplassen nøye

Er det hindringer i take-off og / eller innflygings rute, betyr dette at helikopteret må løfte eller senke vertikalt lenger enn hvis området er uhindret. Er helikopteret lastet for maksimal vekt, tar betydelig lengre tid enn hvis hivene var letter. Den totale tiden og kostnadene for hele helikopter frakten, kan derfor være mindre på lettere løft og hvis det er uhindret ankomst og avgangs trase. Vind på oppdrags dagen er også viktig for avgangs- og ankomst retningen på landingsplassen. Ved planlegging av helikopterfrakt og lasteflyging, merk at det er forbudt å fly med hengende last over folk, bygninger, biler, dyr og andre gjenstander som kan skades hvis lasten må droppes. I denne sammenheng undersøk og noter deg den mest vanlige vindretningen på stedet. Det er viktig for et vellykket oppdrag at helikopteret tar av og kommer i motvind. Ta oss med i planleggingen av et lasteoppdrag av hytte materialer. Det kan lønne seg!

Grunnleggende retningslinjer for en landingsplass for helikopter Sling operatons

  • Så nært til leveringsstedet som mulig – Korteste avstand
  • Hinderfri inn- og utgående fly retning – Ingen hindringer, som ledninger, trær, hus etc.
  • Ingen overflyging av hus, dyr, veier, mennesker, båter etc.
  • Flatt terreng fritt for løse gjenstander som kan blåse opp
  • Minimum 20×20 meter i tillegg til plassen hvor gjenstandene som skal løftes fra ligger