Vekt på pakken som skal løftes med helikopter transport, MÅ være innenfor operatørens grense

Det kan bli store ekstra omkostninger dersom pakker må deles på bakken fordi de er tyngre enn operatøren har gitt beskjed om. Be om at hver pakke veies og vekt merkes.

De ulike helikoptertypene som benyttes i lasteflyging og helikoptertransport, har forskjellig maks. løftekapasitet og vekt på arbeidshiv ved standard forhold . Det er meget viktig i lasteflyging å ikke overstige disse, da dette kan medføre mye tidsforbruk på omlasting. Husk at i fuktig vær kan tørr last absorbere fukt fra luften og helikoptertransport kan øke mange prosent i vekt ! Dette endrer vektforholdene under lasteflyging. Eks. Leca ! Vektgrensene er heller ikke de samme uansett vær og vind. Disse påvirkes av både temperatur, lufttrykk, høyde over havet etc., vindretning og styrke. På f.eks. løft av hyttematrialer, er 750 kg. et vanlig arbeidshiv for lasteflyging. Be om at all pakkene fra byggevare leverandøren veies og merkes. Ta bilde av merkingen før flyging.

Helikopter Transport Hytte Lasteflyging
Helikopter transport lasteflyging vekt