Hva er fastpris på Helikopterleie

I motsetning til timepris hvor sluttprisen kun blir et anslag, og basert på hvor lang tid helikopteret har brukt på oppgaven, er fastpris rett og slett FAST PRIS  ! uansett.

Avanserte program algoritmer

Fastpris beregnes i vår Flight Generator med avanserte algoritmer hvor en rekke faktorer tas hensyn til i hvert enkelt tilfelle.
Timepris KAN være rimneligere ved 100% ideelle forhold med sol og fint vær, uten høydeforskjeller og standard vekt på passasjerer. Eller for lasteflyging og  flyging av en hytte ; Alt er pakket helt korrekt, bakkemannskap er erfarne og piloten er spesilalist i lasteflyging.  Men ett eneste lite avvik kan medføre store ekstra kostnader.

MED FAST PRIS VET DU HVA REGNINGEN BLIR PÅ FORHÅND

Fastpris er basert på avgang fra helikopterets base og til destinasjonen. Helikopterselskaper tar betalt for den tiden maskinen er luften fra de starter til de stopper. Ved fastpris er derfor helikopterleie inkludert retur til utgangspunktet . Videre må været tillate direkte rute. Operatørene har mange helikopter typer med varierende sete kapasitet og løfte evne.
Får du oppgitt pris hver vei, husk at du er ansvarlig for betaling av helikopteret begge veier selv om du går av på destinasjonen. Får vi derimot med passasjerer på returflygingen kan du få rabatt på den delen av kostnadene. Den generelle timeprisen på leie av helikopter gjennom Heliwing og kapasiteten for de ulike helikoptertypene, varierer med hvor i landet oppdraget er og hvilken type helikopter som er på den aktuelle basen. Vær oppmerksom på at korte oppdrag på under en time har en høyere minuttpris enn lengre oppdrag.

Les mer og vurdering av Fastpris vs Timepris

Helikopter leie Oslo Lom fint Vær

Fint vær : Flytid   1:15 hver vei Oslo – Lom

Helikopter Taxi Rute Oslo Lom Dårlig Vær

Dårlig vær :  Flytid 1:40 Hver vei Oslo – Lom

Fastpris fra vår Flight Generator sikrer deg mot pris variasjoner på opp til 50%