Helikopter transport av hytte materialer og betong som underhengende last krever lang erfaring

Kompleksitet

Lasteflyging og helikoptertransport med underhengende last ,krever ulik kompetanse avhengig av type oppdrag. Fra enkle hiv med Glava isolasjon eller sekker med sand, til presisjons flyging ved montering av master, traverser, elementer eller holde elementvegger og takstoler stille i luften mens de fikseres.  Operatørene som utfører flygingen har kompetanse på lasteflyging på alle nivåer.

Pilot kompetanse

For en vellykket helikopter transport og lasteflyging operasjon, er kompetansen avgjørende. Nedenfor er eksempler på helikopter transport og lasteflyging oppdragstyper med økende kompleksitet og krav til erfaringsnivå . Tabellen viser en del vanlige lasteflyging operasjoner, men som selvfølgelig ikke dekker alt.
Helikopter Transport Hytte Lasteflyging

A : Nivå 1 – Laveste kompleksitetsnivå. Ikke krav til presisjonslevering av hiv og vekt med god kraftreserve

 • Stor sekk – jord
 • Stor sekk med sand
 • Storsekk med grus
 • Paller med ferdig plen
 • Lastenett  – robuste objekter i nett
 • Robust last sikret på pall – Leca
 • Glava Isolasjon
 • Materialer
 • Tørrbetong

B : Nivå 2 – Kan utføres av pilot med rutine erfaring i nivå 1 

 • Logging – Tømmerflyging
 • Hyttematrialer – med presis levering
 • Lastenett med ømfintlig last
 • Paller med  fragil last – takstein
 • Stor sekker med  fragil last
 • Inventar
 • Maskiner og utstyr
 • Betong uten presisjonslevering
 • Glass og vinduer godt embalert

C : Nivå 3 – Krav til betydelig erfaring

 • Betong med presisjionslevering – Støping
 • Hyttematerialer – presisjonsplassering
 • Inventar og ømtålige objekter
 • Montering av speil , reflektorer , antenner på mast
 • Inn- og utflyging av elektroniske skap
 • Stolpemontering og traverser
 • Mastemontering i elementer, traverser
 • Kabel nål- trekking høyspent kabler i mast.

Hva lønner seg Timepris eller Fastpris ?

Pilotens kompetanse på helikopter transport med underhengende last  er en viktig faktor å kjenne til for deg som kunde. Det er lite å spare på en lav timepris hvis erfaringsnivået er lavt. Med fastpris eliminerer du denne risikoen.