John-Erik Sogn – TONO betalte seg ut med millionbeløp !

Ufullstendig og tendensiøs vinkling i avisartikkel i 2006

Sakens dokumenterte faktum :

John-Erik Sogn – TONO måtte betale 4.3 Mill. i erstatning.

Microfon og rettighetshavere av musikk fikk rettmessige inntekter og som Tono ikke fant nødvendig å ettergå. John-Erik Sogn var styreleder i Microfon en kort periode og kun under Tono konflikten som ble vunnet. Stein Morten Mortensen var daglig leder i Microfon AS og tidligere ansatt hos Sogn på 90-tallet 10 år tidligere.

Journalist i avis var venn av oppsagt medarbeider i Micorofon.

Artikkelforfatter var personlig bekjent av en medarbeider i Microfon iht. selskapet. Denne medarbeideren bekreftet Microfon ved daglig leder Stein Morten Mortensen, var blitt oppsagt grunnet mislighold i arbeidsforholdet. Mortensen tok artikkelen også derfor meget hardt, og det fikk til slutt uopprettelige personlige konsekvenser for ham. Journalistens omtale av Mortensen og belastningen ble til slutt fatal for ham.

Sogn etablerte Microdialog i 1995 og solgte tre år senere i 1998. Tre år før konkurs.

Selskapet hadde meget gode resultater i forbindelse med lisensrevisjon og salg av parallell import av Microsoft produkter. Kunder av Microdialog AS var i denne perioden i opposisjon til Microsoft sine den gang komplekse lisensregler. Noe som selskapet dro nytte av. Dette toppet seg i rettsak hvor Microsoft saksøkte Kongsberg Kommune med dårlig resultat.

Microdialog måtte betale 1,75 mill til Microsoft

Betalingen var et forlik om et krav for porto for distribusjon av et stort antall Office95 pakker med dokumenatasjon. Microsoft ble ikke hørt eller fikk medhold i at det var ulovligeter i Markedsføringen.

Private utgifter for Sogn dekket og betalt av selskapet.

Alle slike kostnader ble innrapportert som lønn og beskattet.

Eiendommer tilknyttet mistanke om ulovlige aktiviteter

Påstander om eiendommer tilknyttet selskapet ble benyttet til ulovlige aktiviteter, var flere år etter selskapet var solgt til nye eiere. Sogn var ikke blandt disse.

Lokalene til Microfon AS, var i samme bygg som Microdialog AS 6 år tidligere hadde flyttet ut av .

Kontorlokalene til Microfon var i en annen etasje, en annen del av bygget, og ikke minst en helt annen utleier. Kontorlokalene til Microfon var plassert like ved Sogn sin bolig. Sogn var derfor innen når det passet seg slik og hilste på sin tidligere ansatte Mortensen.

Tidligere forhold i Sogn sin økonomi ( konkurs ) omtalt i artikkelen.

Alle økonomiske forhold med kreditorer er løst med avtaler som er stadfestet og etterfulgt.

Hentydning i Dagens Næringsliv i 2000 om selskaper i skatteparadiser.

Dette ble i 2000 undersøkt av norske myndigheter. Det ble konkludert med at det ikke var grunnlag å forfølge.

Ronny Westjordet

Sogn har aldri hatt eierinteresser i selskapet omtalt og Ronny Westjordet gjorde seg utilgjengelig med store personlige problemer i perioden artikkelen henviser til. Han pådro seg flere konkurser. Sogn har ikke hatt roller eller vært delaktig i noen av disse.

GENERELT

John-Erik Sogn ble i 2005 leid inn som styreleder i selskapet Microfon AS i en periode mens selskapet lå i konflikt med TONO om provisjon.

John-Erik Sogn kom inn som styreleder etter at TONO i sin tid engasjerte selskapet Microfon AS til å kreve inn vederlag for fremføring av musikk på offentlig sted. Dette hovedsakelig rettet mot små og mellomstore bedrifter Microfon AS ble startet av en tidligere kollega av John-Erik Sogn. Etter en tid angret TONO på denne avtalen da sterke krefter mente den var altfor god for Microfon AS.

TONO var svært lite etterkommende i tvisten og trenerte forhandlingene i lang tid og det ble tatt ut stevning. Resultatet ble under styreformann John-Erik Sogn sin ledelse at TONO til slutt betalte seg ut med total kr. 4.350.000,- i et kontant oppgjør. John-Erik Sogn fratrådte som styreleder straks etter sakens løsning.

Forut for rettapparatets rettmessige behandling av saken, publiserte pressen delvis feilaktige, unyanserte og ikke relevante saker fra tidligere år. Pressen har fått tilbud av John-Erik Sogn om å referere resultatet av rettsbehandlingen hvor TONO måtte betale million erstatning. John-Erik Sogn har ikke fått svar fra pressen på henvendelsen.

Interesserte kan få kopi av rettsdokumentet ved å ta kontakt med John-Erik Sogn.

Helikopter AS350 Taxi og Lasteflyging
Helikopterleie og turer As350 plass til 5 passasjerer

John-Erik Sogn var tidligere daglig leder og tidligere pilot i Heliwing Helikopter AS. Websidene er idag en ren kompetanse og formidlingskanal for helikoptertjenester. I tillegg tilbys en rekke IT-tjenester rettet mot markedsføring og strategi på nettsynlighet.

Heliwing ble opprinnelig opprettet som enkeltperson foretak. Virksomheten ble i 2007 endret til HeliWing (NUF). Da omsetningen de følgende år øket betydelig, ble Heliwing Helikopter AS opprettet 1.1.2010 som et ordinært norsk aksjeselskap, og besluttet oppløst i juni 2015 .

John-Erik Sogn har bakgrunn som flyingeniør, IT support ingeniør og radiotelegrafist før han tok pilot utdannelse i 1998. Fra 1980 til 1995 hadde han en rekke stillinger i IBM , Amdahl Copr., National Semicionductor, Hitachi Data Systems og Digital Equipment Corp. Både i Norge og internasjonalt bl.a. i Silicon Valley i California.

I 1995 startet og drev Sogn selskapet Microdialog. Etter få år ble selskapet en ledende virkskomhet innen lisensrevisjon av programvare for bedrifter og offentlige virkomheter. Bedrifter som manglet lisenser fikk kjøpt disse gjennom parallellimport fra billigere land gjennom Microdialog.

Microsoft satte liten pris på parallellimport fra billigere markeder og endret sine lisensregler. Sogn sluttet i Microdialog i 1998 når pilotutdannelsen var ferdig og virskomheten ble solgt til utenlandske ivestorer i Irland som drev selskapet videre uten Sogn fra 1998 og de neste årene.

HeliWing tilby bistand i alle type helikopteroppdrag. Fra større transportoppdrag med underhengende last, til enkle sightseeingturer eller flyfoto og film fra helikopter.

For de ulike oppdragstyper gå til :

Har du generelle spørsmål om helikopter kan du gå til helikopter spørsmålsbanken

Over ser du en AS350 transport og lastehelikopter med plass til 5 passasjerer og Pilot og en passasjer foran og 4 bak. Helikoptrene flyr i ca 200 km/t og du kommer deg raskt og trygt til de flete destinasjoner i Sør-Norge på 1-2 timer. Pris ? kr. 30 pr/km/pr. passasjer.

Tandemhopp fra Helikopter

Tandemhopp utføres fast hver lørdag fra hoppfelt i Trøgstad. Det går to Tandemsett i helikopteret om gangen. Ved siden av piloten er det plass til en ekstra person. Enten det er passasjer som skal være med begge veier , eller det er en sertifiasert hopper. Dette setet selger vi kr 600,- pr. løft. På fine dager har vi opp til 10 løft med ca. 1 times mellomrom.

Har du sett våre videor på Youtube ? Søk på “helicopter ride over Oslo” eller “helikopter Sightseeing Oslo”. Kanskje legger du igjen kommentarer ? Send oss gjerne en epost om du har lagt igjen kommentarer så kanskje vi kan en god rabatt på en helikoptertur.

Vår side www.heliskiing.no har også en glimrende video av heliskiing i Sveits. I Norge er dette forbudt, men vi arrangerer fletre turer i året til de beste Heliski fjell i Europa.