Landingstillatelse for Helikopter

Med helikopter taxi kan man lande de fleste steder med et åpent område på minst 20m x 20m. Skriftlig landingstillatelse må imidlertid du som kunde ha fra grunneier. Tillatelsen kan sendes på epost, men  skal følge helikopteret under oppdraget.

Landingstillatelse må innhentes før oppdraget og skal følge helikopteret.

Hva med det praktiske

  • Hvordan finner jeg grunneier
  • Hva er utmark
  • Hva innmark
  • Hva er verneområder
  • Hvordan opplyser jeg om værforholdene

Hvem kan gi tillatelse ?

  • Innmark, fra Grunneier
  • Utmark fra Grunneier og kommune
  • Verneområder  Som over pluss Fylkesmann
  • Spesielle områder fra Grunneier + Luftfartstilsynet
  • Store folkeansamlinger, fra Grunneier + Politiet

Heliwing kan hjelpe deg med Landingstillatelse mot ekstra betaling!

error: Content is protected !!